PROGRAMY

Realizujemy nasze zamierzenia poprzez konkretne programy pomocowe skierowane dokładnie w miejsce, gdzie są najbardziej potrzebne.

PROGRAMY

Każda realizacja poważnych zadań wymaga zaprogramowania działań długofalowych.

Stajemy przed wielkimi wyzwaniami. Ogrom potrzebnej pomocy jest wręcz trudny do uświadomienia sobie. Tragedie rodzin, wielkość zniszczeń i strat są niewyobrażalne. Stąd potrzeba realizacji wielu programów pomocowych.

Aktualnie skupiamy się na następujących programach:

Ratowanie życia i zdrowia - organizujemy dostawy leków, środków opatrunkowych, dezynfekujących, artykułów medycznych, sprzętu wyposażenia szpitali, operacje i leczenie ofiar zarówno cywilnych jak i żołnierzy w krajach europejskich.

Bezpieczny dom - pomagamy w zdobyciu mieszkania, jego wyposażeniu, organizujemy kursy języka polskiego, pomagamy w zdobyciu dodatkowych kwalifikacji ułatwiających wejście na nowy rynek pracy, pomagamy znaleźć miejsce pracy, asystujemy na każdym poziomie z pomocą organizacyjną (tłumaczenia, dokumenty, asysta w urzędach itp).

PRZEKAŻ DATEK