REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY FUNDACJI

REGULAMIN

Regulamin wykonywania płatności darowizn przekazywanych Fundacji Europa Ukrainie poprzez stronę internetową https://europaukrainie.pl

§ 1 Definicje
Poniższe określenia użyte każdorazowo na stronie Fundacji pod adresem www.europaukrainie.pl mają następujące znaczenie:
a. „Fundacja” – Fundacja Europa Ukrainie, mająca swoją siedzibę w Dzierżoniowie, zarejestrowaną pod adresem: ul. Targowa 8, 58-200 Dzierżoniów, wpisana przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu do rejestru fundacji pod nr KRS 0000969171, REGON: 521871088, NIP: 8822140501.
b. „Strona internetowa” – strona internetowa Fundacji https://europaukrainie.pl, umożliwiająca przekazywanie Fundacji darowizn finansowych na statutowe cele charytatywne.
c. „Regulamin” – zbiór zasad regulujących korzystanie ze strony internetowej Fundacji https://europaukrainie.pl.
d. "Darowizna" - środki finansowe przekazywane Fundacji na cele statutowe poprzez wpłaty przelewem na konta bankowe oraz za pomocą systemów płatności PayU i PayPal.

§ 2 Zasady darowizn
a. Niniejszy regulamin określa zasady i sposób przekazywania darowizn finansowych na rzecz Fundacji poprzez stronę internetową Fundacji https://europaukrainie.pl.
b. Darczyńcy przekazują darowizny finansowe wpłacając środki finansowe za pomocą odpowiednio zabezpieczonego formularza płatności obsługiwanego poprzez sprawdzone, renomowane, działające od lat i szeroko stosowane elektroniczne systemy płatności w Internecie - PayPal oraz PayU.
c. Dostęp do systemów płatności elektronicznej jest możliwy poprzez stronę internetową https://europaukrainie.pl, która specjalnymi, indywidualnymi kodami wtyczek, dostarczonych przez wymienione systemy płatności elektroniczznych, przekierowuje do w pełni bezpiecznego systemu płatności.
d. Darowizny mogą być wpłacane jednorazowo lub cyklicznie w dowolnej wysokości.
e. Dokonanie darowizny z wykorzystaniem elektronicznego systemu płatności PayU i PayPal wymaga użycia przeglądarki internetowej na komputerze, tablecie lub smartfonie.

§ 3 Potwierdzenie darowizn
a. Na życzenie darczyńcy przesłane e-mailem na adres "finance@europaukrainie.pl" Fundacja w terminie jednego miesiąca od wpływu e-maila wystawia potwierdzenia wpłat na rzecz Fundacji.
b. Jeśli darowizna jest ofiarowana Fundacji za pomocą płatności BLIK potwierdzenia się nie wystawia.
§ 4 Postanowienia końcowe.
a. Przekazanie darowizn na rzecz Fundacji poprzez stronę https://europaukrainie.pl jeest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
b. Postanowienia Regulaminu mogą być zmienione przez Fundację w każdym czasie.
c. Informacja o dokonanych zmianach Regulaminu będzie zamieszczona na stronie internetowej.
d. Jakiekolwiek zastrzeżenia i uwagi prosimy zgłaszać Fundacji w sposób podany na stronie internetowej w zakładce "kontakt".

Sporządzono dnia 1 czerwca 2022 r.